top of page

KONZULTACE

První a velmi důležitou částí v začátku spolupráce je osobní poznání. Před samotnou tvorbou návrhů je třeba detailně probrat Vaše představy o budoucím domově a potřeby, které musí splňovat. Probereme také Vaše zvyklosti, přání a zaměříme se na styl a možné použití barev. Tyto vstupní poznatky jsou velmi důležité pro správné směřování návrhu. Obdržíte také cenu za práce na vizualizaci interiéru a rozpočtu vybavení.

NÁVRHY

Na základě dohody o zpracování návrhu a veškerých poznatků z úvodní konzultace pro Vás připravíme jako první krok návrhu dispoziční řešení interiéru, které Vám ukáže jeho reálné možnosti. Poté již následuje tvorba 3D návrhů, realistických obrázků v barevném provedení, jejich konzultace, ladění designu a přesná specifikace vybraného vybavení. Součástí přesné specifikace je cenová nabídka na veškeré vybrané vybavení a doplňky.

REALIZACE

Pokud máme vše vybráno a odsouhlaseno, přistupujeme k samotné realizaci. Projdeme společně celkový plán realizace, potřebnou přípravu prostoru a s tím související detailní technický projekt všech profesí a celkovou dobu dodání. Veškeré nábytkové a ostatní vybavení se objedná a zadá do výroby. Při výrobě i následné montáži dbáme na sebemenší detail. Neméně důležitá je pro nás vysoká kvalita všech dodávaných profesí. Výsledkem je interiér provedený v té nejvyšší kvalitě a připravený pro bydlení. Při předání s Vámi vše projdeme a předvedeme veškeré vybavení.

SERVIS

Nedílnou součástí našich služeb je záruční a pozáruční servis. Ten zahrnuje nejen řešení nečekaného problému, ale také pomoc s péčí a údržbou. Finální realizací a předáním hotového interiéru naše práce pro Vás nekončí. Jsme tu pro Vás stále.

bottom of page